Інформація емітента

Бюлетень для голосування по питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі
у позачергових очних Загальних зборах акціонерів Приватного Акціонерного
Товариства «Українська військово-страхова компанія»  скликаних на 30.05.2024 р.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ УВСК 30 травня 2024 року (дата оприлюднення 30.05.2024)

Протокол загальних зборів ПрАТ «УВСК»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «УВСК» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів ПрАТ «УВСК», призначених на 30 квітня 2024 року.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів наглядової ради товариства), на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНИЯ»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК» 30 квітня 2024 року (дата оприлюднення 29.03.2024)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

Підпис

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

Підпис

Особлива інформація про зміну Наглядової ради

Підпис

Повідомлення про несвоєчасне оприлюднення 

Протокол загальних зборів ПрАТ «УВСК»(дата оприлюдення 5.10.2023)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «УВСК» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про очне проведення 25 вересня 2023 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «УВСК» (дата оприлюднення 25.08.2023).

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у очних позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Українська військово-страхова компанія» скликаних на 25 вересня 2023 р. (дата оприлюднення 25.08.2023).

Повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК» 25 вересня 2023 року (дата оприлюднення 25.08.2023)

Бюлютень для кумулятивного голосування по 4 питанню порядку денного Загальних зборів (дата оприлюднення 25.08.2023)

Бюлютень для голосування по порядку денному Загальних зборів окрім четвертого питання  (дата оприлюднення 25.08.2023) 

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року

Підпис

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

Підпис

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік

Підпис

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року

Підпис

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК» дистанційно 28 квітня 2023 року (дата оприлюднення 13.04.2023)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  ПрАТ «УВСК» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів ПрАТ «УВСК» (дата оприлюднення 13.04.2023).

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Українська військово-страхова компанія» (далі по тексту – Загальні збори), скликаних на 28.04.2023 р. (дата оприлюднення 13.04.2023)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерівПриватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» (дата оприлюднення 13.04.2023)

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «УВСК», дата дистанційного проведення зборів 21.02.2023 (дата оприлюднення 27.02.2023)

Протокол № 1 Протокол № 2 Протокол № 3 Протокол № 4

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК» дистанційно 21 лютого 2023 року. (дата оприлюднення 12.01.2023)

Підпис

Інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій). (дата оприлюднення 12.01.2023)

Підпис

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. (дата оприлюднення 12.01.2023)

Підпис

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» (дата оприлюднення 12.01.2023)

Протокол № 38 річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК», дата дистанційного проведення зборів 07.06. 2022 (дата оприлюднення 17.06.2022)

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «УВСК», дата дистанційного проведення зборів 07.06.2022 (дата оприлюднення 10.06.2022)

Протокол № 1 Протокол № 2 Протокол № 3 Протокол № 4 Протокол № 5 Протокол № 6 Протокол № 7 Протокол № 8 Протокол № 9 Протокол № 10 Протокол № 11 Протокол № 12 Протокол № 13 Протокол № 14 Протокол № 15  

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» (дата оприлюднення 27.05.2022)

Підпис

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»  (дата оприлюднення 25.05.2022)

Підпис

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК» дистанційно 07 червня 2022 року. (дата оприлюднення 05.05.2022)

Підпис

Інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій). (дата оприлюднення 05.05.2022)

Підпис

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. (дата оприлюднення 05.05.2022)

Підпис

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Підпис