Інформація емітента

Протокол № 38 річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК», дата дистанційного проведення зборів 07.06. 2022 (дата оприлюднення 17.06.2022)

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «УВСК», дата дистанційного проведення зборів 07.06.2022 (дата оприлюднення 10.06.2022)

Протокол № 1 Протокол № 2 Протокол № 3 Протокол № 4 Протокол № 5 Протокол № 6 Протокол № 7 Протокол № 8 Протокол № 9 Протокол № 10 Протокол № 11 Протокол № 12 Протокол № 13 Протокол № 14 Протокол № 15  

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» (дата оприлюднення 27.05.2022)

Підпис

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»  (дата оприлюднення 25.05.2022)

Підпис

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК» дистанційно 07 червня 2022 року. (дата оприлюднення 05.05.2022)

Підпис

Інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій). (дата оприлюднення 05.05.2022)

Підпис

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. (дата оприлюднення 05.05.2022)

Підпис

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Підпис