ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПРАВИЛА
ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
на право провадження страхової діяльності

ЛІЦЕНЗІЇ ПрАТ «УВСК»: Посилання

ПрАТ «УВСК» має 24 ліцензії на здійснення страхової діяльності, із них:

№ п/п Вид страхування/ліцензія за кожним видом страхування Правила страхування
  У ФОРМІ ДОБРОВІЛЬНОГО
1 Страхування медичних витрат Правила страхування
2 Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

Правила страхування

3 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Правила страхування
4 Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] Правила страхування
5 Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Правила страхування
6 Страхування фінансових ризиків Правила страхування
7 Страхування від нещасних випадків Правила страхування
8 Страхування здоров`я на випадок хвороби Правила страхування
9 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Правила страхування
10 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) Правила страхування
11 Страхування повітряного транспорту Правила страхування
12 Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Правила страхування
13 Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Правила страхування
14 Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Правила страхування
15 Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) Правила страхування
16 Медичне страхування (безперервне страхування здоров`я) Правила страхування
№ п/п Вид страхування/ліцензія за кожним видом страхування Правила страхування
  У ФОРМІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО
17 Авіаційне страхування цивільної авіації Порядок і правила, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 676
18 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) Порядок і правила, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995р. № 232
19 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Порядок і правила, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996р. № 959
20 Страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів Порядок і правила, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2002 р. № 733
21 Страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Порядок і правила, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002р. №1788
22 Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Порядок і правила, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002р. №402
23 Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса Порядок і правила, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 624 Київ
24 Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів ----