Розкриття інформації
Згідно ст. 12-1 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

1. Інформація про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – «Товариство»)

1.1. Повне найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
       Товариства:

31304718

1.3. Місцезнаходження Товариства:

Код території за КОАТУУ 8039100000,
поштовий індекс 01135, місто Київ,
Шевченківський район,
вулиця Григорія Андрющенка, будинок 4 (Літера Б)

2. Перелік фінансових послуг, що надаються Товариством:

Товариство відповідно до отриманих ліцензій на право провадження страхової діяльності надає послуги в сфері страхування з наступних видів страхування:

а) у формі добровільного:

 • страхування медичних витрат;
 • страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
 • страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 • страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];
 • страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування фінансових ризиків;
 • страхування від нещасних випадків;
 • страхування здоров`я на випадок хвороби;
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 • страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 • страхування повітряного транспорту;
 • страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
 • медичне страхування (безперервне страхування здоров`я);

б) у формі обов’язкового:

 • авіаційне страхування цивільної авіації;
 • особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 • страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
 • страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
 • страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
 • страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; 
 • страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду,  яку може  бути  заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

3. Відомості про власників істотної участі Товариства (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за Товариством).

3.1. Акціонерами Товариства, які володіють пакетом акцій, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу є:

 • громадянин України Ткачов Володимир Васильович
 • громадянин України Кукіна Олена Миколаївна.

3.2. Юридичні особи, що контролюються акціонерами Товариства, які володіють пакетом акцій, що становить не менше як 10 відсотків статутного капіталу, відсутні.

3.3. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють контроль за юридичними особами – акціонерами Товариства, які володіють пакетом акцій, що становить не менше як 10 відсотків статутного капіталу, відсутні.

4. Відомості про склад Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства:

4.1. Склад Наглядової Ради Товариства:

 • Голова Наглядової ради Кукін Андрій Федорович;
 • член Наглядової Ради Ткачов Сергій Володимирович;
 • член Наглядової Ради Михайліченко Григорій Миколайович.

4.2. Склад Правління (виконавчого органу) Товариства:

 • Голова Правління Ткачов Володимир Васильович;
 • Перший Заступник Голови Правління Маньковський Анатолій Олександрович;
 • Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна.

5. Відомості про відокремлені підрозділи Товариства:

5.1. ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»:

5.1.1. Повне найменування:

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»:

5.1.2. Дата та номер рішення про створення:

04.12.2001р.
Протокол №3 загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Військово-страхова компанія»

5.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

26451912

5.1.4. Місцезнаходження:

61166, місто Харків, Дзержинський район,

проспект Науки, будинок 40

5.1.5. Телефон:

+38 (057) 714-15-59

5.1.6. Керівник:

Директор Власова Світлана Євгеніївна

5.1.7. Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ:

Страхова діяльність:

а) у формі добровільного:

 • страхування медичних витрат;
 • страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
 • страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 • страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];
 • страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування фінансових ризиків;
 • страхування від нещасних випадків;
 • страхування здоров`я на випадок хвороби;
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 • страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 • страхування повітряного транспорту;
 • страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
 • медичне страхування (безперервне страхування здоров`я);

б) у формі обов’язкового:

 • авіаційне страхування цивільної авіації;
 • особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 • страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
 • страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
 • страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
 • страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; 
 • страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду,  яку може  бути  заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

5.2. ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»:

5.2.1. Повне найменування:

ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»:

5.2.2. Дата та номер рішення про створення:

04.12.2001р.
Протокол №3 загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Військово-страхова компанія»

5.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

26568407

5.2.4. Місцезнаходження:

65104, місто Одеса, Київський район,

вулиця Ільфа та Петрова, будинок 18

5.2.5. Телефон:

+38 (048) 705-48-27

5.2.6. Керівник:

Директор Миндру Галина Олександрівна

5.2.7. Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ:

Страхова діяльність:

а) у формі добровільного:

 • страхування медичних витрат;
 • страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
 • страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 • страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];
 • страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування фінансових ризиків;
 • страхування від нещасних випадків;
 • страхування здоров`я на випадок хвороби;
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 • страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 • страхування повітряного транспорту;
 • страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
 • медичне страхування (безперервне страхування здоров`я);

б) у формі обов’язкового:

 • авіаційне страхування цивільної авіації;
 • особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 • страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
 • страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
 • страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
 • страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
 • страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
 • страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду,  яку може  бути  заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

6. Відомості про ліцензії, видані Товариству:

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія Серія та номер виданої ліцензії Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії Дата початку дії ліцензії Строк дії ліцензії Дата пере-
оформлення ліцензії
Серія та номер пере-
оформленої ліцензії
Статус ліцензії

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування медичних витрат

АВ 299383

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528840

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

АВ 299384

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528839

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АВ 299449

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528838

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АВ 299615

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528834

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

АВ 299826

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528833

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування фінансових ризиків

АВ 299827

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528832

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування від нещасних випадків

АВ 299380

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528843

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування здоров`я на випадок хвороби

АВ 299381

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528842

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АВ 299382

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528841

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АВ 299450

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528837

Чинна ліцензія

страхування повітряного транспорту

АВ 299451

№25-л
7.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528836

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування кредитів
(у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

АВ 299614

№25-л
17.01.2007р.

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528835

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

АВ 377373

№412-л
13.11.2007

13.11.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528831

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

АВ 398232

№448-л
05.05.2008

08.05.2008

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528829

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

АВ 398233

№448-л
05.05.2008

08.05.2008

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528830

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі добровільного:
медичне страхування
(безперервне страхування здоров`я)

АВ 594196

№3792 л
12.12.2011

15.12.2011

Безстроковий

 

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі обов’язкового :
авіаційне страхування цивільної авіації

АБ 299379

№25-л
17.01.2007

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528828

Чинна Ліцензія

страхова діяльність у формі обов’язкового :
особисте страхування
працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

АВ 330349

№25-л
17.01.2007

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528822

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі обов’язкового:
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

АВ 299616

№25-л
17.01.2007

23.01.2007

Безстроковий

13.05.2010
АВ №528827

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі обов’язкового:
страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

АБ 100141

№329-л
13.06.2005

17.06.2005

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528825

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі обов’язкового:
страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

АБ 321641

№730-л
26.12.2005

30.12.2005

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528823

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі обов’язкового:
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

АБ 100017

№265-л
17.05.2005

24.05.2005

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528826

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі обов’язкового:
страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров`ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

АБ 321616

№506-л
26.09.2005

30.09.2005

Безстроковий

13.05.2010
АВ № 528824

09.09.2014р. ліцензія анульована за заявою Приватного акціонерного товариства «Військово-страхова компанія» про анулювання ліцензії.

страхова діяльність у формі обов`язкового:
страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

 

№547
13.04.2018

13.04.2018

Безстроковий

 

Чинна ліцензія

страхова діяльність у формі обов`язкового:
страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров`ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

 

№547
13.04.2018

13.04.2018

Безстроковий

 

Чинна ліцензія

7. Річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність.

8.Відомості про порушення у справі про банкрутство, застосування процедури санації Товариства.

8.1. Справа про банкрутство щодо Товариства не порушувалася

8.2. Процедура санації щодо Товариства не відкривалася.

9. Рішення про ліквідацію Товариства.

Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося.

10. Інша інформація про Товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Звіти про корпоративне управління розміщені за цим посиланням

 

Інформація для клієнтів щодо діяльності ПРАТ «УВСК»
відповідно до ст. 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

1) про фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Уповноважена особа ПРАТ «УВСК» повідомляє про детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги, визначені проектом договору страхування, який Вам надається до його укладання. Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування та інших конкретних чинників.

2) про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. Надання додаткових фінансових послуг умовами договорів страхування не передбачається

Для належного підтвердження факту нанесення шкоди застрахованій особі залежно від характеру страхового випадку податковим агентом приймаються такі документи:

1) копія листка непрацездатності або відповідна довідка, завірена в установленому законодавством порядку;
копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

2) рахунки підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг і надавали медичні послуги у зв'язку з виникненням страхового випадку;

3) розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг.

При страхуванні життя або здоров'я платника податку факт нанесення шкоди застрахованій особі в результаті нещасного випадку підтверджується також копією акта про нещасний випадок, який складається у встановленому порядку, а в разі його відсутності - документами лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням факту отримання травми.

У разі якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не підтверджений згідно з переліченими вимогами з надання документів, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

При страхуванні майна платника податку:

Під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

При страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

4) про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за ЗО календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.

Попередній розгляд скарг споживачів здійснює відділ врегулювання збитків Товариства, висновки надає юридичний відділ Товариства.

6. Про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
З графіком особистого прийому громадян керівництва Нацкомфінпослуг можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: www.nfp.gov.ua.
Телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46
E-mail: office@nfp.gov.ua

У разі порушення фінансовою установою своїх зобов’язань потрібно звертатися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) за адресою:

вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001,
понеділок – четвер: 9:00 – 18:00,
п’ятниця: 9:00 – 16:45,
перерва: 13:00 – 13:45,
напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ звернення громадян): (044) 234-99-07;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія та до громадської приймальної.

2 липня 2013 року в Нацкомфінпослуг було відкрито Центр надання адміністративних послуг учасникам ринків фінансових послуг з метою:

 • спрощення процедури отримання заявниками адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • забезпечення інформування заявників про вимоги та порядок надання адміністративних послуг;
 • організації прийому споживачів фінансових послуг з питань захисту їхніх прав та інтересів;
 • надання споживачам фінансових послуг консультацій та роз'яснень з питань, що належать до повноважень Нацкомфінпослуг;
 • акумулювання громадської думки про діяльність Нацкомфінпослуг, якість виконання покладених на неї завдань та функцій, в тому числі адміністративних послуг.

В рамках Центру Нацкомфінпослуг також було відкрито Громадську приймальню, основними завданнями якої є:

 • надання інформаційної допомоги, в тому числі про права та способи захисту інтересів споживачів фінансових послуг;
 • систематизація пропозицій стосовно покращення функціонування ринків небанківських фінансових послуг для їхнього врахування у регуляторній та нормотворчій діяльності Нацкомфінпослуг;
 • розгляд та розв’язання проблем громадян; особлива увага приділяється громадянам, які потребують соціального захисту та підтримки.

7) про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

ПРАТ «УВСК» надає власні послуги страхування.