Рейтинги

Рейтингове агенство "Стандарт - рейтинг" (Україна) присвоїло рейтинг фінансової стійкості Приватному Акціонерному Товариству "Українська військово - страхова компанія" за національною рейтинговою шаклою на рівні uaAA