ПРО КОМПАНІЮ

Місія ПрАт «УВСК» розвивається разом із Компанією.

Оскільки ПрАТ «УВСК» було засновано за сприяння Міністерства оборони України, Міністерства промислової політики України та Фонду державного майна України, відправною точкою при визначенні Місії нашої Компанії на момент заснування, у 2001 році, було забезпечення страхового захисту державної авіації та соціального захисту працівників усіх силових структур України.

Впродовж 18 років діяльності на страховому ринку ПрАТ «УВСК», неухильно розвиваючись та вдосконалюючись, змогло досягти високого рівня професіоналізму, гнучкості в управлінні бізнес-процесами, позитивного іміджу Компанії на страховому ринку, як надійного, відповідального та незалежного Партнера, а також значної фінансової стійкості, що підтверджується високим кредитним рейтингом.

Все сказане вище дозволило Компанії вийти за рамки початкової Місії.

МІСІЯ

Приватного акціонерного товариства
«Українська військово-страхова компанія»

 • Курс на розвиток ПрАТ «УВСК», як страховика великих ризиків, що володіє достатнім фаховим та фінансовим ресурсом для успішної реалізації страхових проектів будь-якого рівня складності та будь-якої галузевої приналежності, у тому числі, у сфері інноваційних, високоточних технологій, IT-технологій та інших наукоємних галузей.

 • Досягнувши у своєму розвитку універсальності та незалежності, як страховика, ми зберігаємо у структурі нашої Місії вектор, спрямований на забезпечення страхового захисту військової та авіаційної сфер, у тому числі, оборонного комплексу України.

 • Одним із напрямків нашої Місії є збереження та примноження традицій, спрямованих на створення комфортних умов для кар'єрного і особистісного розвитку кожного нашого працівника. Компанія прагне вирощувати власний кадровий резерв шляхом забезпечення належних умов для навчання та підвищення рівня кваліфікації співробітників ПрАТ «УВСК».

 • Також Місія Компанії передбачає розвиток розгалуженої філіальної мережі та пошук інноваційних каналів збуту страхових продуктів із врахуванням специфіки бізнес-середовища кожного конкретного регіону.

 • На шляху до втілення в життя Місії, основоположними мають залишатися принципи стійкості, надійності, відповідальності та корпоративної етики ведення бізнесу.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ (тези)

на 2019-2024 рр.

 • Досягнення та утримання провідних позицій на страховому ринку в галузі авіаційно-технічних ризиків.

 • Перерозподіл страхового портфеля за рахунок розробки та впровадження нових страхових продуктів, вдосконалення існуючих.

 • Оскільки ПрАТ «УВСК» – це страховик великих ризиків, однією зі стратегічних цілей на найближчі 5 років є вдосконалення якості перестрахового портфеля, зокрема: підвищення рівня диверсифікації, вдосконалення систем оцінювання фінансової надійності перестраховиків, розвиток максимально надійних напрямків розміщення страхових резервів.

 • Нарощування власного капіталу Компанії відповідно до планових обсягів зростання страхового портфеля та згідно затвердженого плану до капіталізації.

 • Розвиток мережі каналів реалізації страхових продуктів, у тому числі і за рахунок розширення присутності в різних регіонах України.

 • Вдосконалення умов праці, посилення корпоративної культури, шляхом реалізації нових програм навчання персоналу, створення системи соціальної підтримки працівників, розробка та внесення змін до кодексу корпоративної етики Компанії.