СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Будь-яка комерційна діяльність неминуче пов’язана з ризиками – інвестиційними, валютними, кредитними, ризиками невиконання контрагентом своїх зобов’язань. Надійний захист від невдалих рішень, які можуть обернутися значними збитками або навіть банкрутством підприємства, забезпечує страхування фінансових ризиків.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

Страхування фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками, понесеними Страхувальником внаслідок:

 • порушення договірних зобов’язань (невиконання або неналежне виконання контрагентом договірних зобов’язань перед Страхувальником);
 • перерви в господарській діяльності;
 • припинення права власності на майно;
 • неможливості здійснення подорожі (поїздки);
 • непередбачених фінансових витрат;
 • фінансових збитків, пов’язаних із ризиками здійснення операцій з використанням платіжних карток.

СТРОК СТРАХУВАННЯ встановлюється за згодою Сторін.

СТРАХОВА СУМА встановлюється в розмірі:

 • фінансових зобов’язань за контрактом;
 • вартості об’єктів нерухомого майна.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ застосовується за згодою Сторін від 0,5% до 4,0%.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж сплачується одноразово.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • протягом однієї години повідомити про страховий випадок компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати Страховикові достовірні дані про обставини страхового випадку;
 • надати відповідні документи, вказані у Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники.