СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Для туристичного оператора/туристичної компанії, для підприємств і організацій, професійна діяльність яких пов'язана із частими відрядженнями за кордон їх працівників, є дуже важливим бути впевненим, що їх туристи/працівники зможуть отримати вчасну кваліфіковану медичну допомогу за межами України у разі виникнення непередбачених ситуацій, пов'язаних зі станом здоров'я.

Застрахованій у ПрАТ «УВСК» особі гарантована, в залежності від умов Договору страхування медичних витрат/Програми страхування, постійна інформаційна і консультативна підтримка співробітниками Асистуючої компанії, яка за дорученням ПрАТ «УВСК» виконує організаційну роботу щодо надання швидкої і невідкладної допомоги застрахованій особі, амбулаторної і стаціонарної допомоги, медичної евакуації до найближчого медичного закладу країни перебування тощо. Наявність Договору страхування медичних витрат – це, перш за все, відчуття захищеності під час подорожей/поїздок за кордон, це підтримка і гарантії від ПрАТ «УВСК».

ДОГОВІР МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ МОЖЕ БУТИ УКЛАДЕНО НА УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕРВНОГО СТРАХУВАННЯ З ОБМЕЖЕННЯМ КІЛЬКОСТІ ДНІВ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ:

  • для одноразової поїздки - Безперервне страхування (коли відома конкретна кількість днів перебування за кордоном і дати перетину кордону (виїзду з України/в’їзду в Україну)). У разі укладання Договору медичних втрат на строк конкретної подорожі (поїздки) на умовах Безперервного страхування, Страховий захист поширюється лише на строк однієї поїздки.
  • для багаторазових подорожей (поїздок) – Перервне страхування з обмеженням кількості днів Страхового захисту (коли діяльність особи пов’язана з частими поїздками за кордон, їй необхідно бути вільній у виборі дат поїздок (перетину кордону) і вона може передбачити приблизну кількість днів перебування за кордоном впродовж певного періоду). У разі укладання Договору медичних витрат для багаторазових поїздок на умовах Перервного страхування без обмеження кількості днів Страхового захисту, Страховий захист поширюється на декілька подорожей (поїздок), при цьому, кількість днів перебування за кордоном, на які поширюється Страховий захист, може бути ≤ (меншою або дорівнювати) строку дії Договору медичних витрат для подорожуючих.

ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ

УМОВИ СТРАХУВАННЯ ПрАТ «УВСК» для ПОДОРОЖУЮЧИХ