СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

>СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ:

Страхування від нещасного випадку дозволить забезпечити соціальний захист працівників підприємства і членів їх сімей та компенсувати витрати пов’язані з непрацездатністю та лікуванням травм.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

Застрахованими особами можуть бути фізичні особи у віці від 1 до 80 років.

Під нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну подію, незалежну від волі Застрахованої особи, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров'я (травматичне пошкодження; ураження електричним струмом, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками; захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом; розриви (поранення) органів або їх вилучення внаслідок невірних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи або її смерть.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ Є наступні події, які сталися внаслідок нещасного випадку:

 • тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності не менше, ніж на 7 днів;
 • стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності);
 • смерть Застрахованої особи.

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми встановлюється за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • строку дії Договору страхування;
 • території дії Договору страхування (Україна, увесь світ);
 • набору страхових ризиків, передбачених Договором страхування;
 • розміру страхової суми за кожним ризиком;
 • віку Застрахованих осіб;
 • кількості одночасно прийнятих на страхування осіб;
 • професійної приналежності/діяльності застрахованих осіб;
 • наявності умов розстроченого платежу;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов застосовуються страхові тарифи в межах від 0,02% до 9,6%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж сплачується одноразово або на умовах розстроченого платежу згідно до умов Договору страхування.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ: від 1 місяця до 1 року.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • негайно звернутись до медичного закладу;
 • протягом однієї години після того, як стало відомо про страховий випадок, повідомити про це компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати відповідні документи, вказані в Договорі страхування.
data-udi=

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ:

ПрАТ «УВСК» ЗДІЙСНЮЄ НАСТУПНІ ВИДИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ:

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники, швидка виплата страхового відшкодування.