СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

У процесі своєї діяльності будь-яке підприємство ризикує понести значні майнові втрати, пов’язані з відшкодуванням збитків, завданих майну, життю або здоров’ю третіх осіб. За економічним змістом страхування відповідальності відіграє подвійну роль: з одного боку – захищає майнові інтереси самого страхувальника, а з другого – потерпілого (третьої особи).

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

УМОВИ СТРАХУВАННЯ: Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. Страховим випадком є пред'явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв'язку з подією, наслідком якої стали збитки, завдані майну, життю та здоров’ю третьої особи.

СТРАХОВА СУМА встановлюється за згодою Сторін і є граничною сумою виплат страхового відшкодування (лімітом відповідальності) по всіх випадках за період страхування. Додатково можуть встановлюватися ліміт відповідальності на один страховий випадок, субліміти відповідальності за заподіяння шкоди здоров’ю чи життю третьої особи, майну третьої особи при настанні окремого страхового випадку.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:

 • розміру страхової суми (лімітів відповідальності);
 • розміру франшизи;
 • дотримання правил безпеки працівниками Страхувальника;
 • виду його діяльності;
 • аналізу збитків за минулий період;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов застосовуються страхові тарифи в межах від 0,26% до 3,0%.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • протягом однієї години повідомити про страховий випадок компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати Страховику наступні документи:
  • документ, що підтверджує особу одержувача страхового відшкодування;
  • довідку з органів МВС, МНС, пожежної охорони що засвідчує факт страхового випадку;
  • копію майнової претензії, висунутої третіми особами або рішення суду за позовом третьої особи, з яким виникає обов’язок Страхувальника відшкодувати шкоду (збиток) третій особі;
  • документи, що підтверджують оплату витрат по зменшенню збитку.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

ПрАТ «УВСК» ЗДІЙСНЮЄ НАСТУПНІ ВИДИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ:

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники.