МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Медичне страхування – це невід'ємна частина життя успішної людини і успішної компанії.

Медичне страхування – це впевненість у завтрашньому дні, індивідуальна, сімейна, колективна; це один із найдієвіших інструментів мотивації персоналу для збереження свого кадрового потенціалу. Це економія часу працівників компанії за рахунок обслуговування без черг, доставки потрібних ліків за домашньою чи офісною адресою.

Додатковим привілеєм для корпоративних клієнтів ПрАТ «УВСК» є отримання цілодобової консультації лікаря-координатора Асистуючої компанії для членів сім'ї Застрахованої особи/працівника – у разі виникнення такої необхідності.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ Є гостре захворювання Застрахованої особи/працівника, загострення хронічного захворювання або розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку, що сталося під час та у місці дії Договору страхування, і яке вимагає/передбачає надання Застрахованій особі/працівнику медичної допомоги та/або послуг в обсязі і порядку, передбаченому умовами Договору страхування.

ПРОГРАМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:

 • АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА
 • СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА
 • ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
 • ДОМАШНІЙ ЛІКАР
 • СТОМАТОЛОГІЯ
 • АПТЕКА
 • МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ПЕРЕЛІК МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКА МОЖЕ НАДАВАТИСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ:

 • діагностика захворювань;
 • консультативна медична допомога;
 • поліклінічне обстеження та лікування;
 • стаціонарне лікування та організація стаціонару вдома у Застрахованої особи/працівника;
 • швидка медична допомога;
 • невідкладна медична допомога та госпіталізація;
 • диспансеризація;
 • лікувальна гімнастика, корекція осанки, лікувальний масаж тощо;
 • медикаментозне забезпечення;
 • обстеження з метою виявлення професійних захворювань;
 • санаторно-курортне лікування (за призначенням лікаря, як продовження амбулаторно-поліклінічного або стаціонарного лікування);
 • проведення щеплення;
 • стоматологічна допомога, протезування, ортодонтія;
 • хірургічні операції;
 • інщі послуги, передбачені Договором страхування.

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми встановлюється за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • строку дії Договору страхування;
 • класу клінік (форми власності клінік: державна, відомча, приватна), передбачених Договором страхування для обслуговування Застрахованих осіб/працівників;
 • розміру страхової суми;
 • наявності та розміру лімітів відповідальності за окремими опціями програми страхування;
 • набору страхових ризиків, передбачених Договором страхування;
 • кількості одночасно прийнятих на страхування осіб;
 • професійної приналежності/діяльності застрахованих осіб, наявності шкідливих умов праці;
 • віку та стану здоров'я Застрахованих осіб/працівників, прийнятих на страхування;
 • опційної наповненості програм страхування;
 • наявності умов розстроченого платежу;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов і інших особливостей застосовуються страхові тарифи в межах від 2,5%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов Договору страхування. Страховий платіж може бути сплачено одноразово або розстроченим платежем згідно графіку розстроченого платежу, передбаченого Договором страхування.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ:

Договір медичного страхування укладається строком на один рік.

ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ/ПРАЦІВНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

Для одержання медичної допомоги, у разі раптового захворювання Застрахованої особи/працівника або нещасного випадку необхідно:

 • ЗВ’ЯЗАТИСЯ із Асистуючою компанією, передбаченою умовами Договору страхування;
 • ВКАЗАТИ:
  • назву страхової компанії – ПрАТ «УВСК»;
  • назву компанії, де працює Застрахована особа/працівник;
  • номер колективного договору страхування або індивідуальний номер Застрахованої особи/працівника;
 • ПОВІДОМИТИ ПРИЧИНУ ЗВЕРНЕННЯ та чекати на координацію подальших дій.

Додаткові види страхування:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники.