СТРАХУВАННЯ МАЙНА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ МАЙНА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Майно є найважливішим активом будь-якого підприємства. Тому ризик його пошкодження або втрати несе за собою значні фінансові збитки. Зменшити їх допоможе страхування.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

МОЖЕ бути застраховано як власне майно так і майно, яким користуються на умовах оренди, лізингу, яке одержане на відповідальне зберігання, тощо.

НА СТРАХУВАННЯ ПРЙМАЮТЬСЯ:

 • цілісні майнові комплекси;
 • будівлі та споруди;
 • внутрішнє оздоблення приміщень;
 • меблі та офісне обладнання;
 • виробниче та торгове обладнання;
 • комп’ютери та оргтехніка;
 • товарні, матеріальні цінності та запаси;
 • продукція, інвентар та інше.

 

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ Є пошкодження або загибель застрахованого майна внаслідок наступних ризиків:

 • пожежа (вогневий ризик);
 • повінь, обвал, зсув, затоплення, ураган, буря, шторм, незвичний для даної місцевості дощ або снігопад, град, злива, селі, вихід підґрунтових вод, просідання ґрунту, землетрус, тощо (ризики стихійних явищ);
 • удар блискавки;
 • аварія опалювальної, водопровідної, протипожежної та каналізаційної систем, мереж та обладнання, вихід з ладу систем енергопостачання;
 • техногенна аварія;
 • вплив електричного струму;
 • затоплення або проникнення води з сусідніх приміщень;
 • вибух вибухових матеріалів, речовин, рідин, газу, котлів, трубопроводів, апаратів, устаткування або обладнання,
 • протиправних або навмисних дій третіх осіб.

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик проводить виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку за знищене або пошкоджене майно.

СТРАХОВА СУМА МАЙНА, ПРИЙНЯТОГО НА СТРАХУВАННЯ встановлюється в розмірі його ринкової або балансової вартості.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • вартості (страхової суми) майна та виду майна;
 • року побудови або випуску та місця розташування об’єкту страхування;
 • умов експлуатації та зберігання застрахованого майна;
 • страхових ризиків, прийнятих на страхування, строку дії договору страхування, розміру франшизи;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов та інших особливостей застрахованого майна застосовуються страхові тарифи в межах від 0,15% до 0,8%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж може бути сплачений: одноразово, раз в півріччя, щоквартально або щомісячно.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • протягом однієї години повідомити про страховий випадок компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати Страховикові достовірні дані про стан пошкодженого або знищеного майна та пред'явити його представнику Страховика для огляду;
 • надати відповідні документи, вказані у Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники.