СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Страхування здоров’я дозволить захистити працівників підприємства та членів їх сімей на випадок раптового захворювання та отримати оптимальне лікування і фінансову незалежність при будь-яких несподіваних подіях в житті.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

ЗАСТРАХОВАНИМИ ОСОБАМИ можуть бути фізичні особи в віці від 1 до 80 років.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ Є:

 • захворювання Застрахованої особи;
 • тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності не менше, ніж 7 днів внаслідок будь-якого захворювання терапевтичного профілю та не менше ніж 5 днів внаслідок будь-якого захворювання хірургічного профілю;
 • стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності);
 • смерть Застрахованої особи в результаті захворювання.

Перелік захворювань, на випадок настання яких здійснюється страхування, визначається Договором страхування.

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми встановлюється за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • переліку хвороб, вказаних у Договорі страхування;
 • віку Застрахованих осіб;
 • строку дії Договору страхування;
 • кількості одночасно прийнятих на страхування осіб;
 • наявності умов розстроченого платежу;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов застосовуються страхові тарифи від 0,25%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж сплачується одноразово.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ: від 1 місяця до 1 року

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • негайно звернутись до медичного закладу;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати відповідні документи, вказані в Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники, швидке здійснення страхової виплати.