СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Добровільне страхування водного транспорту передбачає відшкодування збитків, заподіяних майновим інтересам Страхувальника в результаті знищення, пошкодження, або втрати застрахованого судна.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

МОЖЕ бути застраховано як власний водний транспортний засіб, так і судно, яким користуються на умовах оренди, лізингу, прийняте на відповідальне зберігання, тощо.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ є знищення, пошкодження або втрата застрахованого судна внаслідок наступних ризиків:

 • відмови агрегатів, систем, вузлів у зв’язку з конструктивно - виробничими вадами чи неякісним ремонтом;
 • складних метеорологічних умов;
 • зіткнення суден між собою або з іншими нерухомими об’єктами, або об’єктами, що рухаються;
 • пропажі без звістки;

СТРАХОВА СУМА – визначається за згодою Сторін в розмірі дійсної (оціночної, заставної, балансової) вартості засобу водного транспорт на дату укладання договору або у обумовленому в Договорі страхування відсотку від цієї вартості.

СТРОК ДІЇ договору страхування від 1 місяця до 1 року.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • вартості (страхової суми) судна;
 • року випуску та року проведення капітального ремонту;
 • умов та району експлуатації засобу водного транспорту;
 • страхових ризиків, прийнятих на страхування, строку дії договору страхування, розміру франшизи;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов застосовуються страхові тарифи в межах від 0,4% до 6,5%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж може бути сплачений: одноразово, раз в півріччя, щоквартально або щомісячно.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • протягом шести годин після того як стане відомо про страховий випадок повідомити компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати, коли стало відомо про його настання;
 • надати Страховикові достовірні дані про стан пошкодженого або втраченого засобу водного транспорту та пред'явити його представнику Страховика для огляду;
 • надати відповідні документи, вказані у Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники.