СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Внутрішні та міжнародні вантажні перевезення стають дедалі інтенсивнішими. В процесі перевезення вантажу власник не має можливості контролювати збереження вантажу, в його доставці може брати участь декілька перевізників з використанням різних видів транспорту, які можуть перетинати території декількох держав. Тому страхування вантажів – один із найдавніших видів страхування, який часто є обов'язковою умовою при виконанні міжнародних контрактів.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:  

Страхування вантажів здійснюється власниками або перевізниками на весь період їх перевезення по всьому світу автомобільним, залізничним, повітряним, морським (річковим) транспортом або їх комбінацією, включаючи перевантаження і подальше зберігання на складах.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ може бути укладеним на підставі однієї із зазначених нижче умов:

 • «З відповідальністю за всі ризики»;
 • «З відповідальністю за часну аварію/з відповідальністю за пошкодження»;
 • «Без відповідальності за пошкодження за винятком випадків катастроф».

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик проводить виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку за знищений або пошкоджений вантаж.

СТРАХОВА СУМА ВАНТАЖУ встановлюється у розмірі його вартості за контрактом.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • типу вантажу;
 • маршруту;
 • виду транспорту (автомобільний, залізничний, авіаційний та морський);
 • терміну дії договору страхування;
 • інших суттєвих умов перевезення.

В залежності від вищенаведених умов застосовуються страхові тарифи в межах від 0,05% до 1,0%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж сплачується одноразово.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • протягом трьох годин повідомити про страховий випадок компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати Страховикові достовірні дані про стан пошкодженого або знищеного вантажу та пред'явити його представнику Страховика для огляду;
 • надати відповідні документи, вказані у Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ  ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники.