СТРАХУВАННЯ МАЙНА ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ МАЙНА ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Особисте майно людина наживає протягом багатьох років, а втратити його може в лічені хвилини. Зменшити фінансові збитки внаслідок його пошкодження або втрати допоможе страхування.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:  

ЗАСТРАХУВАТИ МАЙНО можуть як його власники, так і їх родичі, а також особи, що користуються ним на умовах найму.

 НА СТРАХУВАННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

 • житлові будинки;
 • квартири;
 • господарчі будівлі;
 • земельні ділянки;
 • внутрішнє оздоблення приміщень;
 • меблі та побутова техніка;
 • електронна техніка;
 • особисті речі та інше.

 

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ Є пошкодження або загибель застрахованого майна внаслідок наступних ризиків:

 • пожежа (вогневий ризик);
 • повінь, обвал, зсув, затоплення, ураган, буря, шторм, незвичний для даної місцевості дощ або снігопад, град, злива, селі, вихід підґрунтових вод, просідання ґрунту, землетрус, тощо (ризики стихійних явищ);
 • удар блискавки;
 • аварія опалювальної, водопровідної, протипожежної та каналізаційної систем, вихід з ладу систем енергопостачання;
 • затоплення або проникнення води з сусідніх приміщень;
 • протиправних або навмисних дій третіх осіб.

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик проводить виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку за знищене або пошкоджене майно.

СТРАХОВА СУМА встановлюється за вибором Страхувальника, але не може перевищувати його дійсну вартість на дату укладання Договору страхування.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • вартості (страхової суми) майна та виду майна;
 • року побудови або випуску та місця розташування об’єкту страхування;
 • умов зберігання застрахованого майна, страхових ризиків, прийнятих на страхування, строку дії Договору страхування, розміру франшизи;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов та інших особливостей застрахованого майна застосовуються страхові тарифи в межах від 0,25% до 0,5%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж сплачується одноразово.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • протягом однієї години повідомити про страховий випадок компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати Страховикові достовірні дані про стан пошкодженого або знищеного майна та пред’явити його представнику Страховика для огляду;
 • надати відповідні документи, вказані в Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники, швидка виплата страхового відшкодування.