СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Страхування від нещасного випадку дозволить забезпечити соціальний захист громадян та членів їх сімей та компенсувати витрати пов’язані з непрацездатністю та лікуванням травм.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

ЗАСТРАХОВАНИМИ ОСОБАМИ можуть бути фізичні особи у віці від 1 до 80 років.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ є наступні події, які сталися внаслідок нещасного випадку:

 • тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності не менше, ніж на 7 днів;
 • стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності);
 • смерть Застрахованої особи.

Під нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну подію, незалежну від волі Застрахованої особи, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров'я (травматичне пошкодження; ураження електричним струмом, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками; захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом; розриви (поранення) органів або їх вилучення внаслідок невірних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи або її смерть.

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми встановлюється за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • ступеня ризику;
 • віку Застрахованої особи;
 • строку дії Договору страхування;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов застосовуються страхові тарифи в межах від 0,02% до 9,6%. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж сплачується одноразово.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ: від 1 місяця до 1 року.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • негайно звернутись до медичного закладу;
 • протягом однієї години після того, як стало відомо про страховий випадок, повідомити про це компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати відповідні документи, вказані в Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники, швидке здійснення страхової виплати.