СТРАХУВАННЯ АВТО ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

СТРАХУВАННЯ АВТО ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Страхування АВТО допоможе зменшити фінансові збитки, пов’язані з відновленням пошкодженого транспортного засобу або необхідністю купівлі нового.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ:
МОЖЕ бути застраховано як власний транспортний засіб та його додаткове обладнання, так і автомобіль, яким користуються на умовах лізингу, тощо.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ Є пошкодження або втрата застрахованого транспортного засобу внаслідок наступних ризиків:

 • угон, крадіжка, незаконне привласнення, пограбування, неправомірне використовування транспортного засобу неуповноваженою особою, навмисні або протиправні дії третіх осіб;
 • дорожньо-транспортна пригода;
 • стихійні лиха: удар блискавки, каменепад, зсув грунту, завал гірською породою, лавина, град, ураган, падіння дерев та інше;
 • пожежа або вибух (крім підпалу);
 • напад тварин.

СТРАХОВА СУМА – визначається за згодою Сторін на підставі дійсної (оціночної, заставної, балансової) вартості транспортного засобу на дату укладання Договору страхування.

СТРОК ДІЇ Договору страхування від 1 місяця до 1 року.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ТАРИФУ залежить від:

 • вартості (страхової суми) транспортного засобу;
 • року випуску;
 • умов експлуатації та зберігання транспортного засобу;
 • страхових ризиків, прийнятих на страхування, строку дії Договору страхування, розміру франшизи;
 • інших об’єктивних чинників.

В залежності від вищезазначених умов застосовуються страхові тарифи в межах від 0,45% до 7,5%. При страхуванні транспортного засобу протягом декількох років надається додаткова знижка: 5% за кожний рік страхування протягом якого не було заявлено страхових випадків. Остаточний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові згідно умов страхування. Страховий платіж може бути сплачений: одноразово, раз в півріччя, щоквартально або щомісячно.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 • протягом шести годин повідомити про страховий випадок компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів з дати його настання;
 • надати Страховикові достовірні дані про стан пошкодженого або втраченого транспортного засобу та пред'явити його представнику Страховика для огляду;
 • надати відповідні документи, вказані у Договорі страхування.

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ:

ЗА БІЛЬШ ДОКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЄЮ РАДИМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ до співробітників ПрАТ «УВСК» та одержати необхідну консультацію щодо умов страхування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: оперативність, гнучка тарифна політика, досвідчені співробітники, швидка виплата страхового відшкодування.