Новини

Повідомляємо, що 21.08.2023 Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг прийняв рішення…

ПРАТ «УВСК» 26 січня 2022 року на виконання вимог п.2 постанови Правління Національного банку України від 14.04.2021 року №30 «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг» розмістило відомості про остаточних ключових учасників, відомості про власників істотної участі та схематичне зображення структури власності.…

Приватне акціонерне товариство "Українська військово-страхова компанія" (ПрАТ "УВСК") розмістило фінансову звітність за 2020 рік, звіт про управління (корпоративний)…

Приватне акціонерне товариство «Українська військово-страхова компанія» повідомляє, що загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які призначені на 16 квітня 2021 року становить: загальна кількість акцій -1608, голосуючих -1608.…

Товариство повідомляє акціонерів, що 16 квітня 2021 року о 13.00 годині, будуть проведені річні загальні збори Товариства в офісі Товариства, в залі засідань №1 за адресою місцезнаходження Товариства.…